Majetek nebo zdraví? Češi stále upřednostňují majetek. Placená pojistka ovšem automaticky neznamená ochranu důležitých rizik a výplatu škod v případě maléru. Co je dobré vědět o pojištění vašeho bydlení a na co dát pozor, vysvětluje na konkrétních příkladech Jiří Kubík, finanční poradce Partners.  

Pojistit se proti krádeži, vandalismu či škodě způsobené dronem? Nic není problém! Pokud se však vyznáte ve dvou základních pojmech: pojištění nemovitosti a domácnosti. Zatímco pojistka nemovitosti kryje celou stavbu a s ní většinou pevně spjaté věci, jako je přišroubovaná kuchyňská linka či vestavěná skříň, pojištění domácnosti zahrnuje předměty, které by se z obydlí daly vyklepat. Od elektroniky až po oblečení či knihy. Jaké situace můžou nastat a jak se dají řešit, ukazují následující příklady.

Podpojištěný nebo nadhodnocený? Oboje špatně

Máte majetek pojištěný na vyšší částku, než je jeho aktuální hodnota? Nic strašného se neděje, ale zbytečně vyhazujete peníze navíc. A když se něco semele, pojišťovna bude stejně plnit pouze do výše skutečné škody.

Naopak s podpojištěním riskujete daleko víc. Kupříkladu vlastníte byt, který jste v roce 2014 pořizovali za 3 milióny. Byt jste si řádně pojistili a dobře se o něj staráte. Díky navýšení cen jeho dnešní tržní hodnota dosahuje 4 miliónů. Jenže pokud jste si neupravili pojištění a nastane totální škoda, pojišťovna bude pojistné plnění krátit a vy dostanete 2,25 milionu korun. Zde proto platí dvě zásady:

1.) Dům se pojišťuje na tzv. reprodukční cenu – tzn. na cenu, za níž by se dal barák  postavit v aktuálních cenách.

2.) Byt se vždy pojišťuje na tržní cenu – pokud tedy nyní ceny nemovitostí několik let rostly, správně byste si měli každý rok pojistnou částku aktualizovat. V menších městech se může stát, že tržní cena je nižší než reprodukční. V tomto případě je nutností pojistit byt na vyšší z hodnot. Tzn. na reprodukční.

 1.) Příklad: Krádež elektro kola za 70 tisíc

Petr se vrátil ze zaměstnání a při příjezdu ke garáži si všiml, že je porušený zámek. Po kontrole věcí zjistil, že mu kromě motorové pily a vrtačky chybí také elektro kolo v hodnotě 70 tisíc korun. Ihned zavolal policii, aby vše sepsali. Po nahlášení pojistné události mu však pojišťovna sdělila nepříjemnou zprávu. Za motorovou pilu a vrtačku, které byly starší výroby, dostane zůstatkovou cenu. Dokonce mu bude uhrazena škoda na zničeném zámku. Ovšem u nového kola Petr příliš nepochodil. Pojišťovna měla nastavený tzv. sublimit, tedy horní hranici pojistného plnění, pouze na 30 tisíc a Petr tak přišel o desítky tisíc.  

Komentář: Hodnotnější věci, například kola, šperky, obrazy apod., se musí posuzovat zvlášť. A pojišťovny často uplatňují sublimity, což v praxi znamená, že i v případě uzavřené pojistky proti odcizení věci na 300 tisíc korun vám nemusí zaplatit škodu za ukradené kolo v hodnotě 70 tisíc. Navíc u těchto hodnotnějších věcí či vyšších pojistných částkách velmi záleží na zabezpečení. Nemovitost musí splňovat požadované zapezpečení pojišťovnou.

2.) Příklad: Hořící svíčka v předsíni

Jana si v předsíni svého domu zapálila vonnou svíčku. Bohužel na ní zapomněla a od svíčky vzplál ubrus, záclony atd. Díky hlásiči požáru stihla uhasit požár relativně včas a vyhnula se větším škodám. I tak byla celá místnost na vymalování a poničené věci na odpis.

Komentář: Požár se sice řadí k základním rizikům, ale zde může pojišťovna pojistné plnění krátit z důvodu hrubé nedbalosti, respektive nepředcházení vzniku pojistné události. Podle obecně závazných předpisů je totiž pojištěný povinen dbát na to, aby škoda nenastala. A v tomto případě bylo možné škodě s trochou opatrnosti zcela předejít.

Na druhou stranu může likvidátor trochu „přimhouřit“ oko, neboť měla Jana hlásič požáru, který pro daný tip nemovitosti není nutný.

3.) Prasklá trubka ve zdi

Veronika vlastní novější byt v městské zástavbě. Z ničeho nic jí u kuchyňské linky začla vlhnout zeď. Z počátku si myslela, že málo větrá a sráží se jí vlhkost v bytě. Druhý den se vlhkost rozšiřovala dále a to dokonce i do druhé místnosti. Ihned si proto vypůjčila vysoušeče a začala zjišťovat, kde je chyba. Po dlouhém zkoumání techniků se zjistilo, že praskla trubka, která vede z kuchyně do stupaček. Voda se nicméně již stačila rozlít po izolaci v podlaze do všech místností. Škoda na podlaze, malby, vysoušení a oprav se vyšplhala na 200tis Kč.

Komentář: Ač je škoda vysoká, jde o poměrně běžnou vodovodní škodu, která je hrazena z pojištění nemovitosti. Pojišťovna bude zkoumat, zda škodě šlo zabránit. Veronika ovšem ihned reagovala na vlhkost a vše začala řešit. V těchto větších škodách je lepší ihned volat pojišťovně a informovat ji o budoucí pojistné události. Předejde se možným budoucím problémům.

4.) Příklad: Voda z kanalizace zaplavila sklep

Jiří bydlí ve starším rodinném domě. Při bleskových záplavách poblíž jeho vesnice neměl pochyby, že je jeho dům v pořádku. Ve vesnici totiž nikdy nenastal problém, alespoň doposud. Druhý den Jiří odhalil, že má sklep plný vody. Příčinou byla voda vystoupaná z kanalizace. Škoda na majetku a za práci se vyšplhala k 50 tisícům.

Komentář: Jiří měl naštěstí poměrně novou pojistku a pojišťovna mu uhradila veškeré náklady. Vše ale mohlo být jinak. Svou více jak 6 let starou pojistku měnil teprve nedávno a riziko vystoupané vody z kanalizace tam shodou okolností přidal.

I z tohoto pohledu je dobré pojištění každé 2-3 roky revidovat. Pojistný trh jde poměrně rychle dopředu a jeho změna či úprava se určitě vyplatí.

5.) Příklad: Karel si zlomil zápěstí na chodníku svého kamaráda

Karel přišel v sobotu k Vladimírovi na návštěvu. K jeho domu vede dlouhý chodník, který ten večer kvůli namrzajícímu dešti pokryla ledovka. Karel spadl a při pádu si zlomil zápěstí levé ruky. Zlomenina si vyžádala 3 měsíce pracovní neschopnosti a další rehabilitace.

Komentář: Karel může ušlý zisk po svém kamarádovi nárokovat. A jelikož Vladimír myslel na riziko odpovědnosti z držby nemovitosti, Karlovi pojišťovna nejspíš vše uhradí. Nicméně může ještě zkoumat, zda bylo ve Vladimírových možnostech, aby ledovce na chodníku předešel. Pokud jí zabránit nešlo, pojistné plnění se pravděpodobně krátit nebude.

6.) Příklad: Honzík na návštěvě u známých rozbil novou televizi

Maminka šla s Honzíkem navštívit své známé. Neposedný Honzík nový terén pečlivě prozkoumával a omylem při tom shodil televizi. Technik poté vyhodnotil, že televize za 25 tisíc korun nepůjde opravit. Kdo způsobenou škodu nahradí?

Komentář: Rodiče Honzíka mají společně s pojištěním nemovitosti a domácnosti uzavřené také pojištění odpovědnosti z běžného života. Celá škoda tak šla z pojistného plnění.

Odpovědnost z běžného života sice s majetkem pojištěného přímo nesouvisí, ale určitě se vyplatí na ni pamatovat. Tomuto pojištění se často říká pojistka na blbost a kryje veškeré škody majetkové i zdravotní, které způsobíte třetí osobě v případě mého zavinění. Pokud třeba v obchodě převrhnete regál s alkoholem, škodu zaplatí pojišťovna. Když nedopatřením srazíte cyklistu z kola a způsobíte mu trvalé následky úrazu a s tím spojený ušlý zisk, vše opět hradí pojišťovna. Pojistka většinou zahrnuje i vašeho čtyřnohého mazlíčka.

Zatímco za pojištění odpovědnosti zaplatíte pár stovek ročně, výlohy za zmařené zdraví třetí osoby mohou jít do milionů! Tak na to myslete.

Poznámka: Tento článek byl vydán pro časopis Bydlení.