V době letních dovolených je stejně jako volba destinace důležitý také výběr cestovního pojištění. Jaké pojištění si koupit?

Mezi největší hrozby pro rodinný rozpočet patří situace, kdy turista odcestuje zcela bez cestovního pojištění. Když dojde k nehodě, náklady za ošetření se mohou vyšplhat k desetitisícovým v případě převozu do Česka i statisícům.

V zemích EU, v Irsku, Lichtenštejnsku, Švýcarsku, Makedonii a na Islandu sice platí tzv. Evropský průkaz pojištěnce (od vaší zdravotní pojišťovny), pomůže jen v případě akutních ošetření a ve zdravotnických zařízeních, která jsou financována z veřejných zdrojů. V různých zemích navíc platí odlišná pravidla pro to, co dostanete. Za poskytnutou péči se navíc platí stejná spoluúčast, jakou musejí doplácet místní. A samozřejmě doplatíte také minimálně několik set korun za předepsané léky, nebo poplatek za hospitalizaci.

Pokud máte sjednané cestovní pojištění, můžete problém řešit nejen pomocí infolinky s tlumočníkem, ale pojišťovna situaci ihned řeší se zdravotnickým zařízením. Sjednané cestovní pojištění by mělo mít dostatečně vysoké tzv. limity pojistného plnění. Minimální výše by měla být alespoň 2,5 milionu korun, lepší je ale limit 5 milionů. Pokud plánujete různé sportovní aktivity jako jízdu na kole nebo i rizikové sporty typu závěsné létání či potápění, ujistěte se, že se na ně pojištění vztahuje a případně si doplaťte za připojištění.

Když už problém nastane, častou chybou je, že si turista neuschová doklady od zaplacené léčby či léků. Problémy způsobuje také špatná komunikace či dokonce pozdě nahlášená pojistná událost. Bez nich ale pojišťovna náklady zpětně neuhradí.  „Uložte si do mobilního telefonu číslo asistenční služby a hned, jak k nehodě dojde, informujte pojišťovnu. Poradí, co dělat a navrhne řešení, případně domluví i převoz do lepšího zařízení. Vyplatí se mít u sebe hotovost, kterou lze hned použít. Vhodnou možností může být například kreditní karta, ze které si nemocnice blokuje potřebnou sumu. Po příletu do ČR a po proplacení nákladů si lze účet vyrovnat a většinou se vejdete do bezúročného období banky,“ vysvětluje finanční poradce Jiří Kubík ze společnosti Partners.

Součástí pojistky může být také pojištění zavazadel, podmínky se často dost liší. Nejen v těchto případech se ptejte na tzv. výluky, tedy v jakých případech by pojištění nebylo platné. A přesvědčte se, že výše limitu odpovídá vašim představám a hlavně ceně vašeho vybavení.

Pokud si na pojištění vzpomenete třeba až na letišti, lze situaci řešit ideálně online, některé pojišťovny dokonce nabízejí sjednání i přesto, že již nejsem na území ČR a s platností ihned.

Nebezpečí, které znamená ohrožení pro domácí rozpočet, nespočívá jen v tom, že budete během dovolené potřebovat lékařské ošetření. Potíže vzniknou také tehdy, jestliže vy nebo člen rodiny někoho zraníte, na kole, při jiném sportu nebo během autonehody. V tom případě může cestovní pojištění poskytnout i tzv. pojištění odpovědnosti ovšem s dostatečnými limity pojistného plnění, minimálně by to měly být dva miliony korun.

Pokud někoho zraníte, z pojistky se budou hradit náklady na ošetření, převoz a také bolestné. Jestliže by následky byly trvalé, pak by druhá strana mohla chtít sumu i za snížení společenského uplatnění, u vydělávajícího dospělého by navíc vznikl nárok na úhradu ušlého zisku. Bez pojištění by hrozilo, že budete muset zaplatit statisícové odškodnění, celkové náklady by se mohly vyšplhat až do milionů korun.

Může nastat situace, že už pojištění odpovědnosti uzavřené máte. Buď samostatně, nebo v rámci pojištění domácnosti, to se pak vztahuje na všechny členy domácnosti. V tom případě se jen ujistěte, že se pojištění vztahuje také na případy, ke kterým dojde za hranicemi české republiky.

Pokud jste způsobili škodu, může být hrazena z vašeho pojištění odpovědnosti. V případě, že se na vině nedomluvíte, trvejte vždy na nahlášení celého incidentu policii. Obraťte se na ni i ve chvíli, kdy není zavolán zdravotník, aby následně nemohlo dojít ke zpochybnění zranění a následků po této nehodě. Vždy se také můžete poradit o správném postupu u asistenční služby.

Pokud někdo způsobil škodu vám, měla by se hradit z jeho pojištění odpovědnosti. Jestliže je nemá, náklady zaplatí vaše pojišťovna a bude je po viníkovi následně vymáhat. Také v tomto případě kontaktujte asistenční službu.  Poradí postup, doporučí lékařské zařízení. Důležité je zajistit si kontaktní údaje člověka, který vám zranění způsobil, ideálně i svědky. Nebojte se nakreslit plánek nehody, nebo pořídit fotodokumentaci. Vždy vše raději ohlaste policii.

Jestliže nerozumíte sepsanému protokolu a popisu celé události, dokument nepodepisujte. Jakoukoli pochybnost napište v českém jazyce do protokolu, případně můžete celou situaci popsat česky. Jste-li zraněni, bývá obtížné tyto věci na místě zařídit. Požádejte rodinu či přátele, aby na místě nehody zůstali, vše zdokumentovali a předali vaše kontaktní údaje. Všechny dokumenty, účty za ošetření a lékařské zprávy si pečlivě uschovejte.