Rozvod je drahý luxus. Jak se rozumně domluvit a při dělení majetku tratit co nejméně, radí ve třech modelových situacích finanční poradce Partners Jiří Kubík.

Po svatbě vypadá vše růžově. Ovšem statistiky jsou neúprosné, téměř polovina manželství se rozpadá. A rozvod znamená také dělení majetku. Relativně nejsnáze mohou nepříjemnou situaci vyřešit bezdětné páry. V těchto případech se manželé ještě dokážou dohodnout o majetkovém vyrovnání. Složitější to bývá u rodin s dětmi a dlouholetých manželství.

Příklad 1: Mladí manželé a řešení hypotéky

Lucie a Robert se po tříleté známosti rozhodli, že se vezmou. Oba vydělávali, rozhodli se proto využít nízkých úrokových sazeb a pořídit si dvoupokojový byt na hypotéku za jeden milion korun. Každý vložil do bytu 250 tisíc korun ze stavebního spoření. Během manželství investovali společně také do akcií. Za tři roky ale rodinná idyla pominula a pár začal diskutovat o rozvodu. 

Řešení situace: Bankovní účty měli manželé každý svůj, stejně tak penzijní spoření. Otázka je, jak vyřešit bydlení a hypotéku. Dohodli se, že Robert si hypoteční úvěr převezme a Lucii zaplatí poměrnou část již zaplaceného dluhu. Zároveň ji z hypotéky vyplatí 250 tisíc Kč, které do nemovitosti vložila. 

Robert požádal banku o přezkoumání, zda má jako přebírající strana dostatečný příjem. Banka naštěstí souhlasila a hypoteční úvěr navýšila. Lucie dostala polovinu zaplaceného dluhu včetně hotovosti, kterou vložila ze stavebního spoření.

Zbývalo rozdělit investici do akcií, které společně koupili před dvěma lety, vklad byl 200 tisíc. Za posledních šest měsíců klesla jejich hodnota o 20 procent. Jejich aktuální hodnota činí 160 tisíc Kč, proto se písemně dohodli, že pár let vyčkají. Jakmile akcie budou opět na rozumné hodnotě, prodají je a o peníze se rozdělí.

Na celou tuto záležitost uzavřeli písemnou dohodu, ve které specifikovali svoji smlouvu u investiční společnosti, počet nakoupených podílových jednotek a hlavně termín vypořádání. To musí proběhnout do 3 let od uzavření dohody.

Příklad 2: Dlouholeté manželství a dělení finančních produktů

Dlouholetí manželé Petr a Jana vychovávají tříletou dceru a desetiletého syna. Žijí v rodinném domku a všechny finance mají společné. Jinak si to už po 15 letech manželství nedokážou ani představit. Na dům si vzali hypoteční úvěr, který mají téměř splacený. Ještě za svobodna zdědil muž po své babičce byt, který po celou dobu společného soužití pronajímal. Za dobu manželství si pořídili několik spořících produktů. Jedním z nich je spořicí účet, další jsou životní pojištění a investice do podílových fondů. 

V současnosti se rodina rozpadá. Manželé celý život hodně pracovali, každý z nich chce proto z rozvodu vytěžit maximum. 

Řešení situace: Manželé se dohodli, že Jana zůstane s dětmi bydlet v rodinném domě. Petr chce polovinu ze zaplaceného dluhu u banky, dále část peněz ze zakoupené výbavy domu a auta. Chce ještě vyplatit polovinu z kapitálového životního pojištění a spořicího účtu manželky.

Jana si naopak nárokuje polovinu z dluhopisů a akcií. Petr do těchto aktiv měsíčně ukládal nájemné 12 tisíc Kč z pronájmu bytu po babičce. Sice byt získal již před manželstvím, nicméně nájemné spadá do společného jmění manželů. Dále chce polovinu peněz, které mají v hotovosti. 

Čím více finančních produktů rodina má či měla, je značně komplikované zjistit, co komu náleží a kdo je v právu.

Nárok manžela Požadované vyrovnání Petr Nárok manželky Požadované vyrovnání Jana
Auto - cena obvyklá 650 tisíc Kč    325 000 Kč

Dluhopisy a akcie - 2,5 milionů Kč

1 250 000 Kč
Kapitálové životní pojištění - odkupné 82 tisíc Kč      41 000 Kč Hotovost      50 000 Kč
Spořící účet      52 000 Kč    
Vypořádání hypotečního úvěru na dům 1 100 000 Kč    
Vybavení domu (sušička, elektronika atd.)      64 000 Kč    
Celkem 1 582 000 Kč Celkem 1 300 000 Kč

V situaci, kdy jsou peníze v hotovosti či na běžném účtu, je poměrně jednoduché je rozdělit. Nicméně vyrovnat se například z kapitálového životního pojištění, kde peníze nejdou jednoduše vybrat a zrušení smlouvy je z pohledu naspořených peněz vždy nevýhodné, je těžké.

V našem případě manželka musela doplatit 282 tisíc korun. Nechtěla ale rušit svoje kapitálové životní pojištění a vydat se úplně z peněz ze spořicího účtu. Proto jí banka umožnila při převzetí hypotečního úvěru navýšit svůj dluh o 282 tisíc korun. Tímto řešením Jana nemusela rušit svoje pojištění a ani sáhnout na peníze, které má na spořícím účtu. 

Pokud by jí banka neposkytla peníze navíc, celou situaci byla připravená vyřešit buď půjčkou z rodiny či klasickým spotřebitelským úvěrem od banky. Jana si za každou cenu chtěla udržet svoje tříměsíční rezervy pro případ nouze.

Příklad 3: Rozvod manželství s odrostlými dětmi

Manželský pár Eva a Karel úspěšně vychoval své děti, které již vystudovaly a založily své rodiny. Zjistili, že si už nemají co říci a rozhodli se pro rozvod. Všechny své závazky, bydlení i další úvěry mají splaceny. Dlouhá léta spolu podnikají ve své firmě, kterou společně založili. Vyrábí a montují na zakázku kuchyně. Nyní si chtěli pouze spořit na lepší důchod.

Řešení situace: Vypořádání znamená značný zásah do budoucnosti každého z nich. Buď jeden z nich vyplatí druhého hotově, nebo si mohou vzít hypoteční úvěr. Splátka úvěru bývá dvojnásobná, díky kratší době splácení. To znamená, že pro člověka před důchodem je tato volba nemyslitelná.

Eva a Karel se nakonec rozhodli, že prodají dům a z rozdělených peněz si každý koupí menší byt 2+kk ve městě. Manželka měla 4 roky stavební spoření, které bohužel musela kvůli rozvodu ukončit. Vkládala 20 tisíc ročně. Na účtu tak měli necelých 90 tisíc korun. Díky předčasnému zrušení přišli ale o státní příspěvek v hodnotě 8 tisíc korun. Na účet dostala cca 81 tisíc Kč (tzn. reálný vklad a garantované zhodnocení 1% p.a.).

Stejný postup by se uplatňoval i u jejich penzijního připojištění. Zde by opět přišli předčasným zrušením o veškerý státní příspěvek. Zde se ale rozvádějící pár dohodl, že nic rušit nebude a peníze z penzijního připojištění se nebudou dělit.

Dále zakoupili před necelými pěti lety fyzické investiční zlato v hodnotě 300 tisíc korun. Nyní je aktuální hodnota o minus 16 % níže než v době nákupu. Před koupí investičního zlata varoval i jejich finanční poradce. Zlato samo o sobě nepřináší žádné úroky či dividendy. Zastoupení v investičním portfoliu jako komodita by mělo mít pouze z 5 až 10%. Říká se, že zlato je konzervativní, přitom je druhou nejkolísavější investicí právě po akciích.

Nárok manžela Požadované vyrovnání Karel Nárok manželky Požadované vyrovnání Eva
Prodej domu (cena 4 000 000 Kč) 2 000 000 Kč Prodej domu (cena 4 00 000 Kč) 2 000 000 Kč
Investiční zlato (aktuální cena 252 000 Kč)    126 000 Kč Vypořádání z firmy    550 000 Kč
Stavební spoření      40 500 Kč Hotovost      30 000 Kč
Celkem 2 166 500 Kč Celkem 2 580 000 Kč

Eva se rozhodla, že ukončí svoje působení ve společné firmě. Protože před několika lety vložila svoje úspory do firmy na nákup firemních automobilů a dalších věcí, požaduje nyní vypořádání 550 tisíc korun. Dále polovinu peněz, co mají na společném osobním účtu.

Naopak pro Karla je firma srdeční záležitostí. Proto se rozhodl, že manželce přenechá i svoji polovinu zlata. Nárok manželky převyšuje jeho aktuální finanční možnosti, dohodli se na splátkovém kalendáři. Dlužnou částku 413 500 Kč se Karel rozhodl splatit ve dvou fázích. U banky si vzal osobní úvěr 200 tisíc a zbylé peníze bude manželce vyplácet každý měsíc po dobu tří let. 

Uzavřeli spolu dohodu o splátkovém kalendáři. Kromě klasických náležitostí jako je identifikace, popis dluhu, k jakému dni bude uhrazená splátka a v jaké výši, tak i důležitou větu pro Evu. Pokud se manžel opozdí s jedinou splátkou, stává se celý dluh splatným. Tímto má jistotu včasného splácení. Na oplátku Eva souhlasila, že Karlovi nebude dlužnou částku úročit. 

Tip: Předmanželská smlouva

Předmanželská smlouva by se měla stát samozřejmostí, ať už majetek je, nebo není. Lidé ji často vnímají negativně, protože si myslí, že jim partner plně nedůvěřuje. Díky novému občanskému zákoníku si ale můžete majetek rozdělit podle potřeb. Můžete ji sepsat jak před manželstvím, tak i během manželství. Pozor, mohou se rozdělovat i dluhy. Přitom sepsání smlouvy není vůbec finančně náročné. Řádově pár tisícikorun u notáře či právníka, které se ale v budoucnu vyplatí. 

Ve smlouvě si můžete přímo vyjmenovat svoje finanční produkty či majetek, které budou jen vaše. Nebo si můžete majetek rozdělit procentuálně podle svého měsíčního příjmu. Pokud jeden z partnerů například podniká a má dluhy, může při zkrachování podnikání ochránit svoji rodinu od exekucí. Tím může rodině zajistit klidný život. V případě, že se manželé dohodnou a předmanželskou smlouvu uzavřou, ochrání tak nejen svůj majetek, ale ušetří si také hádky o peníze při rozvodu.

Poznámka: Tento článek byl publikován na idnes.cz, odkaz zde.