Každý vklad zejména na běžných, spořících účtech a na termínovaných vkladech je ze zákona plně pojištěn do výše 100 tisíc eur (přibližně 2,7 milionu korun) Garančním systémem finančního trhu. Znamená to, že částku nad 100 tisíc eur už nedostanete z pojištění vkladů, ale budete se muset přihlásit se svojí pohledávkou v insolvenčním řízení. Pojištění peněz platí ve všech bankách, družstevních záložnách a ve stavebních spořitelnách, vždy pro jednu banku a na jednoho vkladatele. Toto pojištění je automatické, není tedy třeba o něj extra žádat nebo cokoli dalšího podnikat. „Pokud chcete mít jistotu u sumy větší než 2,7 milionu korun, doporučuji ji rozdělit do více bank. Jsou zajištěné jak vaše vklady, tak i úroky z nich.“

Do loňského roku se o výplatu staral Fond pojištění vkladů. Ten je nyní zahrnut v Garančním systému finančního trhu a k 30. 11. 2015 disponoval částkou 28,8 mld. Kč. Při krachu některé z bank by tato suma nejspíš všechny vkladatele neuspokojila. Garanční systém finančního trhu má proto možnost financování i z jiných zdrojů. Může si vzít úvěr z obdobných evropských institucí čí zažádat peníze přímo ze státního rozpočtu ČR.

15-12-30-diagram-gsft

 Zdroj: fpv.cz

Od 1. 6. 2016 se navíc sníží lhůta pro výplatu peněz z 20 dní na 7 pracovních dní. Ta se začíná počítat od doby, kdy Česká národní banka označí finanční instituci za insolventní, tedy neschopnou dostát svým závazkům. Nově se zavádí také možnost navýšení výplaty peněz ve specifických situacích nad limit 100 tisíc eur (maximálně však do 200 tisíc eur). Jedná se zejména o vklady z dědictví, z prodeje nemovitosti určené k bydlení či z pojistného plnění. Vklad ovšem musí být do finanční instituce vložen 3 měsíce před jejím krachem. Pojištění vkladů nezahrnuje například směnky, dluhopisy, akcie, podílové listy a jiné cenné papíry. Dále sem nepatří zahraniční banky na českém území, které mají sídlo mimo ČR (podnikají zde, ale nejsou českými právnickými osobami). Ty jsou pojištěny v zemi sídla banky. Ani zde se nemusíte obávat o svoje peníze. Od roku 2010 platí pojištění vkladů po celé Evropské unii. Vyplácená částka je stejná jako v ČR (100 tis. eur).